Köpvillkor

Köpvillkor

Tillämplighet Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Garanti Vi är säker på att köpet av Easyraze kommer att göra dig lycklig under många år. Produktens höga kvalitet gör att vi ger dig en garanti på 4 år på båge, enhet och skruvar.

Beställning Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Betalning  Vi på Easyraze använder oss av Paypal som betalningslösning.  Du kan betala med ditt kreditkort utan att ha ett paypal konto.

Information om ångerrätt ”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden. Kontakta oss för mer information: kontakt@aquarge.se

Paket som inte hämtas ut. För alla paket som inte hämtas ut debiterar Easyraze kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering, sammanlagt 150 kr.

Priser I fraktpriset ingår kostnad för emballage totalt 59 kr.

För beställningar under 650kr = 72kr

För beställningar över 650kr = Fri frakt

Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider Mellan 2-5 dagar från beställningsdatum. Vi på Easyraze reserverar oss för för eventuella slutförsäljningar.  I händelse av slutförsäljning krediteras kund.

Leveranser Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att den är transportskadad, ska du omedelbart anmäla det till vald speditör. Om denne ej åtager skadeansvaret kontaktar du oss.

Förändring av order Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.

Reklamationer Som kund har du full returrätt på obruten förpackning. Du skall innan du öppnar förpackningen kontrollera så att produkten överensstämmer med beställningen. Om något inte stämmer skall du kontakta oss på: kontakt@aquarge.se

Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 14 dagar. Vid återsändande av vara står Easyraze för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan skall sändas väl emballerad och i orginalförpackning med beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den står du för kostnaden.

Information Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

 

Comments are closed.